x 
Twój koszyk jest pusty
PROMOCJA

Sprawdź naszą gamę kolorów

Zobacz produkty

Marble Effect

NOWOŚĆ

Lakiery hybrydowe imitujące MARMUR!!!

Zobacz niesamowite lakiery!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LIMELLA

 

1. OFERTA FIRMY

Limella Nails Małgorzata Pączek

ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

NIP 5922234720

1.1. Sklep internetowy Limella zajmuje się sprzedażą towarów za pośrednictwem sieci Internet. 

1.2. Wszystkie produkty będące w ofercie firmy Limella zaprezentowane są na stronie sklepu internetowego znajdującej się pod adresem: www.limella.pl. 

1.3. Wszystkie widniejące na stronie internetowej www.limella.pl ceny produktów są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają należny podatek VAT, nie obejmują jednak kosztów przesyłki. 

1.4. Ceny produktów oraz dostawy widniejące na stronie sklepu Limella mogą ulegać zmianom. Za ceny obowiązujące w przypadku danego zamówienia uznaje się te widniejące na stronie www.limella.pl w chwili złożenia zamówienia przez klienta. 

1.5. Firma Limella dokłada wszelkich możliwych starań, aby dostępne na stronie www.limella.pl opisy produktów oraz inne materiały marketingowe nie zawierały błędów lub uchybień, ale nie może zagwarantować, że takowe nie wystąpią. Nie mogą one jednak być podstawą jakichkolwiek roszczeń. W przypadku informacji budzących wątpliwości prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.

1.6. Przedstawione na stronie sklepu Limella informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (zgodnie z art. 71 k.c.). Firma limella zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

 

2. KUPOWANIE PRODUKTÓW W SKLEPIE LIMELLA

2.1. Zakupu produktów oferowanych przez firmę limella można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.limella.pl.

2.2. Zamówienia przyjmowane są do realizacji wtedy, gdy zamawiane produkty są dostępne w magazynach sklepu Limella. W przypadku wystąpienia niespodziewanych trudności z realizacją zamówienia klient zostaje o nich poinformowany i decyduje o dalszym przebiegu transakcji (zgoda na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, częściowa realizacja zamówienia lub rezygnacja z całości zamówienia). W przypadku braku możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia (np. z powodu nagłego wyczerpania się zasobów produktu) firma Limella w zależności od życzenia klienta przedstawi mu ofertę zastępczą lub niezwłocznie zwróci opłaconą już przez klienta należność za zamówienie na wskazany przez niego numer konta.

2.3. Proces realizacji przyjętego zamówienia rozpoczyna się w chwili, w której należność za zamówione produkty oraz ich dostawę zostaje zaksięgowana na rachunku bankowym firmy Limella lub – w przypadku przesyłki „za pobraniem” – gdy firma limella otrzyma od klienta potwierdzenie złożonego zamówienia. 

2.4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sklep Limella może odmówić realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości. 

2.5. Świadectwem zakupu produktu w firmie Limella jest faktura dołączona do przesyłki.

 

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wszelkie dane osobowe podawane przez klienta w trakcie składania zamówienia w firmie Limella podlegają ochronie. Firma Limella w żadnych okolicznościach nie udostępni ich podmiotom trzecim.

3.2. Firma Limella wykorzysta dane osobowe klienta wyłącznie do celów związanych z realizacją zawartych z klientem transakcji. W trakcie składania zamówienia klient sam decyduje, czy zgadza się na to, aby na jego adres e-mail firma limella wysyłała powiadomienia o nowościach i promocjach w swojej ofercie. Klient w każdej chwili może zrezygnować z dalszego otrzymywania materiałów związanych z ofertą firmy Limella poprzez kliknięcie w link dołączony do każdej z wysłanych przez nas do niego w celach marketingowych wiadomości e-mail. 

3.3. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi realizację zamówienia ze strony firmy Limella. 

3.4. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do poprawiania ich oraz do usunięcia ich z rejestru klientów firmy Limella.

 

4. PŁATNOŚCI

4.1. Dostępne metody płatności. Firma Limella obecnie oferuje następujące możliwości związane z płatnością należności za zakupione produkty oraz ich dostawę:

 • przelew na konto nr 33 1090 1115 0000 0001 3539 6347 (BZW BK); w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia widniejący w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia lub na indywidualnym koncie użytkownika na stronie www. limella.pl oraz nazwisko osoby zamawiającej; płatności należy dokonać do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
 • płatność przy odbiorze (wysyłka „za pobraniem");
 • za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014);

4.2. W przypadku zamówień przesyłek poza granice Polski dopuszczalną formą zapłaty należności jest przelew bankowy na podany wyżej numer konta (PLN) bądź po indywidualnej zmianie dla klienta waluty na EUR przelew na konto DE 21 3825 0110 0005 8745 40.

 

5. DOSTAWA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

5.1. Zakupione produkty zostaną możliwie szybko dostarczone na adres podany przez klienta w trakcie składania zamówienia. 

5.2.  Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania należności za zamówione produkty na koncie firmy Limella – w przypadku wybrania formy płatności przelewem – lub w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia w przypadku wysyłki za pobraniem. Procedura realizacji zamówień złożonych w soboty, niedziele oraz dni świąteczne wolne od pracy zostanie rozpoczęta w najbliższym dniu roboczym.

Czas realizacji złożonego zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówionych produktów do wysyłki oraz czas dostawy. Czas dostarczenia produktu do klienta zależy bezpośrednio od wybranej przez niego formy dostawy.

5.3 Formy dostawy zamówionych produktów:

 • Przesyłka kurierska;
 • Przesyłka pocztowa za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • Odbiór osobisty. Odbiór osobisty jest możliwy pod adresem: Bączek1/1, 83-250 Skarszewy

5.4. Szczegółowe koszty dostawy zamówionych produktów na terenie Polski można odnaleźć w zakładce „dostawa”.

5.5. Koszty dostawy zamówionych produktów do miejsc położonych poza granicami Polski są każdorazowo indywidualnie ustalane z klientem, który złożył zamówienie. W celu oszacowania kosztów takiej przesyłki prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

5.6. Formy płatności za dostawę zamówionych produktów. Możliwości płatności za dostawę produktów do klienta zostały opisane w niniejszym Regulaminie w paragrafie PŁATNOŚCI. 5.6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

6. PROMOCJE I RABATY

6.1. Lista aktualnych promocji i ofert rabatowych firmy Limella znajduje się na stronie = w zakładce „Promocje”. 

6.2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zatwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

6.3. Rabaty są przyznawane dla Grup Klientów (rabaty wynikające z prowadzonych przez Sklep akcji) lub indywidualnie (w zależności od wielkości i częstości zakupów).

6.4. Firma Limella zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych produktów / grup produktów z promocji.

 

7. REKLAMACJE

7.1. Gdy po otrzymaniu przesyłki z firmy Limella klient stwierdzi, że dostarczone produkty nie są zgodne z treścią jego zamówienia lub że dostarczony towar jest wadliwy lub uszkodzony, przysługuje mu prawo do reklamacji. W takiej sytuacji klient ma obowiązek niezwłocznie zgłosić drogą telefoniczną lub mailową przystąpienie do procedury reklamacji oraz odesłać wadliwy produkt wraz z opisem wady produktu i dowodem zakupu. Dowodem zakupu produktu w firmie limella jest faktura każdorazowo dołączana przez nas do przesyłki.

7.2. Zakwestionowane przez klienta produkty wraz z opisem ich wad oraz dowodem zakupu należy odesłać na adres siedziby firmy:

 

Limella Nails Małgorzata Pączek

Kościuszki 1, 69-100 Słubice

 

7.3. Klient wysyła zareklamowany towar na własny koszt (firma Limella nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niej „za pobraniem”). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma Limella zwraca klientowi koszty odesłania zakupionego towaru (koszty zwracane są, o ile ich wysokość jest proporcjonalna do kosztów wysyłki produktu do klienta) i wysyła na własny koszt inny egzemplarz tego samego produktu. W przypadku gdy wysłanie innego egzemplarza tego samego produktu nie jest możliwe, firma Limella przedstawia klientowi ofertę innych produktów lub na życzenie klienta zwraca mu pieniądze za zakupiony, wadliwy produkt wraz z kosztami dostawy poniesionymi przy jego zakupie. 

7.4. Firma Limella może odmówić pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w sytuacji, gdy uzna, że uszkodzenia produktu powstały z winy klienta.

7.5. Reklamacje związane z uszkodzeniami produktu lub przesyłki z produktami, które powstały w trakcie dostawy produktu do klienta, mogą być rozpatrywane przez firmę Limella wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego z pracownikiem Poczty Polskiej/DHL. W celu uniknięcia nieporozumień i rozczarowań w tym względzie, zachęcamy do dokładnego obejrzenia otrzymanej przesyłki przed odebraniem jej od dostawcy i sprawdzenia, czy nie nosi ona śladów uszkodzeń lub prób otwierania przez osoby do tego nieupoważnione; dodatkowo przesyłka powinna zostać otwarta przez klienta w obecności dostawcy w celu sprawdzenia zgodności otrzymanego produktu z treścią zamówienia. 

7.6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzeń powstałych z winy klienta wszystkie koszty związane z reklamacją produktu ponosi klient.

7.7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania zakwestionowanych produktów przez firmę Limella.

 

 

8. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU 

(Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy)

8.1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia bez podania przyczyny do chwili, w której paczka z zamówionymi przez niego produktami nie została jeszcze wysłana.

8.2. W sytuacji, gdy zamówienie zostało już zrealizowane i przesyłka do klienta została nadana, a klient zrezygnował z zakupu zamówionych towarów, może skorzystać z ustawowego prawa do zwrotu zakupionych produktów. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres reklamacje@limella.pl przed jego upływem. 

8.3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Klient jest zobowiązany do  zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

8.5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

8.6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8.7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8.8. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

8.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

9. KWESTIE NIEUJĘTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

9.1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z odmiennych interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

 

10. O REGULAMINIE

10.1. Złożenie zamówienia w sklepie Limella jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

10.2 Firma Limella zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym Regulaminie. 

10.3. Za obowiązującą w przypadku danego zamówienia uznaje się tę wersję Regulaminu, która figurowała na stronie www.limella.pl w chwili, w której owo zamówienie zostało złożone przez klienta.

 

12. UWAGI, WĄTPLIWOŚCI, PYTANIA 

W sytuacjach nietypowych oraz w razie pytań lub wątpliwości związanych ze sformułowaniami niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt telefoniczny (+48 518213491) lub mailowy (sklep@limella.pl). 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu www.limella.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Limella Nails Małgorzata Pączek z siedzibą w Bączek 1, 83-250 Skarszewy   

NIP 5922234720  REGON 368574291

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 4. a)poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 5. b)poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis limella.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

 

POLUB NAS NA Facebook